Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Τις απίστευτες ρεμούλες στο Δημόσιο θα ελέγξει ο εισαγγελέας Πεπόνης

Αντίγραφο της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία εντοπίζονται σωρεία παραβάσεων και παρατυπιών στην οικονομική διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών και ΟΤΑ, ζήτησε ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον απαιτούνται ποινικές ενέργειες, όπως ο σχηματισμός δικογραφιών για τις υποθέσεις που καταγράφονται.
Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που παραδόθηκε πριν λίγες μέρες στον πρόεδρο της Βουλής, αφορούσε προληπτικούς ελέγχους που έγιναν το οικονομικό έτος 2009, από τους οποίους προκύπτουν σωρεία παραβάσεων της νομοθεσίας, κυρίως από ΟΤΑ αλλά και από υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα και φορέων του.

Σύμφωνα με την έκθεση, το ελεγχόμενο έτος εξεδόθησαν και υποβλήθηκαν για θεώρηση από το Δημόσιο περισσότερα από δύο εκατομμύρια χρηματικά εντάλματα, για συνολικό ποσό που υπερέβαινε τα 141 δισ. ευρώ.

Από αυτά, τα σχεδόν 15.000 χρηματικά εντάλματα, για συνολικό ποσό περίπου 800 εκατ. ευρώ, επιστράφηκαν αθεώρητα, λόγω ελλείψεων νόμιμων δικαιολογητικών ή λόγω φορολογικών ή δημοσιολογικών παραβάσεων ή λόγω λανθασμένων εκκαθαρίσεων κλπ.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει, μάλιστα, στην έκθεσή του, ότι διαπιστώνεται «δυστροπία της Διοίκησης» όχι μόνο να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία, αλλά και να συμμορφωθεί με τη νομολογία του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται οι ίδιες παραβάσεις.

Αντίστοιχα, από τους ΟΤΑ εκδόθηκαν περίπου 620.000 χρηματικά εντάλματα, για συνολικό ποσό που υπερέβαινε τα 4 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 7.000, συνολικής αξίας σχεδόν 78 εκατ. ευρώ, επιστράφηκαν αθεώρητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου