Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Παγίδα στα τέλη κυκλοφορίας

Στο δρόμο βρίσκονται περίπου 5,5 εκατομμύρια ειδοποιητήρια με τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας από 22 έως 1.320 ευρώ, που θα πληρωθούν μέχρι τα τέλη του έτους από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Από την 1.1.2012 και μετά τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήμα του έτους 2012.
Μόνον αν ένα όχημα τεθεί σε ακινησία, εκούσια ή ακούσια,
μέχρι 31.12.2011 δεν οφείλει τέλη κυκλοφορίας και δεν έχει υποχρέωση να προμηθευτεί το ειδικό σήμα. Σε περίπτωση κλοπής, υπεξαίρεσης, κατάσχεσης, κυκλοφορίας στο εξωτερικό κ.λπ., που κατέστη μέσα στο 2011, δεν οφείλονται τέλη και δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας σήματος.
Η ακινησία μπορεί να αρθεί μόνον αν ο κάτοχος του οχήματος πληρώσει το τέλος και προμηθευτεί το ειδικό σήμα, το οποίο χορηγείται χωρίς πρόστιμο.
Αν υπάρχει αναγκαστική ακινησία, οι κάτοχοι των οχημάτων υποχρεούνται να προμηθευτούν το σήμα χωρίς πρόστιμο, εντός 10 ημερών από το γεγονός άρσης της ακινησίας, όπως κλοπή, έξοδος στο εξωτερικό κ.λπ.

Εκπρόθεσμη παραλαβή σήματος
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης (μετά δηλαδή την 31.12.2011) προμήθειας του ειδικού σήματος (έτους 2012), καθώς και στην περίπτωση καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ως εξής:
- Για τα Ι.Χ. επιβατικά και μοτοσικλέτες, καθώς και τα τύπου Jeep:
α) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ (παράγραφος 2 άρθρου 28 και παράγραφος 6 άρθρου 31 ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α’).
β) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (C02), σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου (παράγραφος 2 άρθρου 28 ν.2873/2000).
γ) Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που υπολογίζονται με βάση στον κυλινδρισμό του κινητήρα ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (C02) του οχήματος, πλην της περίπτωσης που τα αναλογούντα τέλη είναι κατώτερα των 30 ευρώ, οπότε, όπως προαναφέρθηκε, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις (παράγραφος 2 άρθρου 28 ν. 2873/2000).

Τα πρόστιμα
Επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ύψους 30 ευρώ στην περίπτωση που αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου, όμως, είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα (παράγραφος 2 άρθρου 28 ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α’).
Εννοείται, βέβαια, ότι σε περίπτωση αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος με πράξη Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε ειδικό σήμα, λόγω μη προμήθειας αυτού, επιβάλλεται μόνο το ως άνω προβλεπόμενο πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του σήματος και όχι και το πρόστιμο για μη επικόλληση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου